2013 Game09 - Freshman -vs- Simi Valley - Westlake-Warriors